publicerad: 2021  
diskordans diskordansen diskordanser
dis·kord·ans·en
substantiv
[-aŋ´s] el. [-an´s]
i vetenskapliga samman­hang bristande överens­stämmelse
diskordans (med något) diskordans (mellan några)
spec. geologi det att yngre sedimentära skikt­plan bildar vinkel med äldre
belagt sedan 1880 (som geologisk term); till lat. discorda´re 'inte stämma över­ens'