publicerad: 2021  
diskplockare disk­plockaren, plural disk­plockare, bestämd plural diskplockarna
disk|­plock·ar·en
substantiv
dis`kplockare
person som är an­ställd på restaurang för att samla ihop disk och torka av borden
belagt sedan ca 1945