publicerad: 2021  
diskreditera diskrediterade diskrediterat
verb
diskredite´ra
ge minskat an­seende
diskreditera någon/något
diskreditera någon
diskreditera något
med sitt beteende har ord­föranden diskrediterat hela rörelsen
belagt sedan 1633; till franska discrédit 'förlust eller saknad av förtroende'
diskrediteradiskrediterande, diskreditering