publicerad: 2021  
diskordant neutrum diskordant, bestämd form och plural diskordanta
dis·kord·ant
adjektiv
diskordan´t
inte överens­stämmande
spec. geologi som har olika riktning hos äldre och yngre sedimentära skikt­plan
diskordanta berg­arter
belagt sedan 1876