publicerad: 2021  
diskrepans diskrepansen diskrepanser
dis·krep·ans·en
substantiv
[-aŋ´s] el. [-an´s]
störande brist på överens­stämmelse t.ex. mellan teori och praktik el. mellan syfte och metod
diskrepans (med något) diskrepans (mellan några)
diskrepansen mellan hans lära och hans handlande
belagt sedan 1634; av tyska Diskrepanz med samma betydelse; till lat. discrepa´re 'missljuda (om musik­instrument)'; jfr ur­sprung till krepera, krevera