publicerad: 2021  
diskretion diskretionen
dis·kret·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att und­vika att väcka olämplig upp­märksamhet vid behandling av öm­tåligt ärende
upp­gifterna kommer att behandlas med diskretion; du kan lita på min diskretion
belagt sedan 1659
Diskretion heders­sak. Förr vanlig avslutnings­formel i kontakt­annonser