publicerad: 2021  
diskriminering diskrimineringen diskrimineringar
dis·krim·in·er·ing·en
substantiv
diskrimine´ring
orättvis behandling av viss (minoritets)grupp i ett sam­hälle
diskriminering (av någon)
olaga diskriminering; lag­stiftning mot etnisk diskriminering; diskriminering på grund av sexuell läggning
belagt sedan 1948