publicerad: 2021  
diskrimineringsombudsman diskrimineringsombudsmannen diskrimineringsombudsmän, bestämd plural diskrimineringsombudsmännen
DO
dis·krim·in·er·ings|­om·buds·mann·en
substantiv
diskrimine`ringsombudsman
vanligen bestämd form sing. och med versal en statlig förvaltnings­myndighet som ska främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra diskriminering
belagt sedan 1985