publicerad: 2021  
do ingen böjning
substantiv
[då´]
grund­tonen i en durskala t.ex. c i C-dur­skalan
belagt sedan 1669; av ita. do med samma betydelse, mer sångbar ersättning för tidigare lat. ut´; jfr ur­sprung till fa