publicerad: 2021  
dosis ingen böjning, utrum
dos·is
substantiv
do´sis
dos särsk. i all­männare an­vändning
en dosis (något) en dosis (av något)
en dosis sunt förnuft
belagt sedan 1675; se ur­sprung till dos