publicerad: 2021  
dygnsvila dygnsvilan
dygns|­vil·an
substantiv
[dyŋ`ns-]
tid (ett an­tal timmar) med sömn och vila som åter­kommer dygn efter dygn för de flesta människor vid ungefär samma tid­punkter
ofta i juridiska samman­hang
man an­ses vara bo­satt där man regel­mässigt har sin dygns­vila
belagt sedan 1983