publicerad: 2021  
efterdyning efter­dyningen efter­dyningar
efter|­dyn·ing·en
substantiv
ef`terdyning
ofta plur. mindre ut­slag av kraftig naturföreteelse, efter den huvud­sakliga
efterdyningar (av något)
stormens efter­dyningar; flod­vågens efter­dyningar
ofta bildligt händelse som in­träffar efter en annan (större) händelse och som har sam­band med den
det kurdiska upp­roret i efter­dyningarna av Gulf­kriget; hetsiga debatter i val­kampanjens efter­dyningar
belagt sedan 1834