publicerad: 2021  
efterbörd efter­börden efter­börder
efter|­börd·en
substantiv
ef`terbörd
delar av foster­ägget som inte av­går vid förlossningen utan senare t.ex. moder­kaka, navel­sträng och hinnor
efter­börden av­går genom liv­moderns fort­satta samman­dragningar efter förlossningen
äv. om själva processen
efter­börden drog ut på tiden
äv. bildligt om situation, händelse eller dylikt som är resultat av stor händelse
första världs­krigets efter­börd
belagt sedan 1538