publicerad: 2021  
eldhärja eldhärjade eldhärjat
verb
el`dhärja
vanligen pass. och perfekt particip förstöra eller skada svårt genom brand
något eldhärjas
något är eldhärjat
stora delar av staden eld­härjades på 1830-talet
belagt sedan 1833
eldhärjaeldhärjning