publicerad: 2021  
eldhärdig eld­härdigt eld­härdiga
eld|­härd·ig
adjektiv
el`dhärdig
sär­skilt teknik (i viss ut­sträckning) eld­fast
eld­härdigt papper; eld­härdigt stål
belagt sedan 1770