publicerad: 2021  
eldkanal eld­kanalen eld­kanaler
eld|­kan·al·en
substantiv
el`dkanal
kanal eller rör i en eld­stad särsk. i ugn el. panna, med upp­gift att leda gasernas värme
belagt sedan 1831