publicerad: 2021  
eldkommando eld­kommandot eld­kommandon
eld|­kom·mando·na
substantiv
el`dkommando
sär­skilt militär­väsen befallning att skjuta
ge eld­kommando
ibland äv. eldledning
belagt sedan 1910