publicerad: 2021  
elektromagnet elektro­magneten elektro­magneter
elektro|­magn·et·en
substantiv
elek`tromagnet
magnet som magnetiserats genom elektrisk ström vanligen bestående av en ström­förande spole som lindats runt en järn­kärna
belagt sedan 1834