publicerad: 2021  
elektromotorisk elektro­motoriskt elektro­motoriska
elektro|­mot·or·isk
adjektiv
[elek`-] äv. [-to´-]
som en elektrisk spännings­källa ger upp­hov till
batteriets elektro­motoriska kraft, EMK
belagt sedan 1825