publicerad: 2021  
elektromagnetism elektro­magnetismen
elektro|­magn·et·ism·en
substantiv
[elek`-] äv. [-is´m]
(läran om) elektriska och magnetiska fenomen betraktade som yttringar av ett och samma fenomen
elektro­magnetismen flödar i våra hög­spännings­ledare och elektriska apparater och styr livs­processerna
belagt sedan 1855