publicerad: 2021  
elektromagnetisk elektro­magnetiskt elektro­magnetiska
elektro|­magn·et·isk
adjektiv
[elek`-] el. [-ne´t-]
som har att göra med sam­verkan mellan elektricitet och magnetism
elektro­magnetisk strålning; diskussionen kring elektro­magnetiska fält runt mobil­telefoner; exempel på elektro­magnetiska våg­rörelser är vanligt, synligt ljus och radio­vågor
belagt sedan 1821