publicerad: 2021  
elektromekanisk elektro­mekaniskt elektro­mekaniska
elektro|­mek·an·isk
adjektiv
[elek`-] äv. [-a´n-]
som har att göra med till­verkningen av elektriska maskiner
en elektro­mekanisk verk­stad
äv. som bygger på sam­spelet mellan elektricitet och mekanik
elektro­mekaniska bromsar
belagt sedan 1899