publicerad: 2021  
elektroteknisk elektro­tekniskt elektro­tekniska
elektro|­tekn·isk
adjektiv
elek`troteknisk
som har att göra med elektroteknik
elektro­teknisk industri
spec. som fungerar med hjälp av elektro­teknik
elektro­tekniska instrument
belagt sedan 1890