publicerad: 2021  
elektroterapi elektro­terapin
elektro|­terapin
substantiv
elek`troterapi
en metod att behandla sjukdomar med elektricitet
elektro­terapi an­vänds bl.a. av fysioterapeuter vid behandling av muskler och leder
belagt sedan 1878