publicerad: 2021  
elementa plural
ele·menta
substantiv
elemen`ta
de första (enklaste) grunderna av ett ämne, en färdighet eller dylikt
elementa (om någon/något/att+verb/sats)
elementa (om någon)
elementa (om något)
elementa (om sats)
elementa (om att+verb)
fysikens elementa
belagt sedan 1899; av lat. elemen´ta med samma betydelse, plur. av elemen´tum, se ur­sprung till element