publicerad: 2021  
eros ingen böjning, utrum
substantiv
e´ros
den begärande (och själviska) kärleken enl. (bl.a.) kristen teologi
JFR agape
ofta spec. om sinnlig (sexuell) kärlek
belagt sedan 1995; av grek. er´os 'kärlek'