publicerad: 2021  
etiologi etiologin
etio·login
substantiv
[etsiologi´]
läran om orsaker t.ex. till brott el. sjukdom
belagt sedan 1760; av grek. aitiologi´a med samma betydelse, till aiti´a 'orsak' och log´os '(en) lära'