publicerad: 2021  
evolutionär evolutionärt evolutionära
e·vol·ut·ion·är
adjektiv
[-∫onä´r]
evolutionistisk
modeller för evolutionära processer; hästens storlek och tand­längd är ett exempel på snabb evolutionär ut­veckling; orm­bunkarnas evolutionära historia kan spåras flera hundra miljoner år bak­åt i tiden
belagt sedan 1908