publicerad: 2021  
exkretion exkretionen exkretioner
ex·kret·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
ut­söndring av exkret
exkretionsorgan
exkretion (av något)
äv. om det ut­söndrade
tarmarnas och urin­organens exkretioner
belagt sedan 1814; av lat. excre´tio med samma betydelse, till exkret; jfr ur­sprung till sekretion