publicerad: 2021  
exkurs exkursen exkurser
ex·kurs·en
substantiv
exkurs´
ut­vikning från ämnet
en exkurs (om/kring/över något)
en exkurs (kring något)
en exkurs (om något)
en exkurs (över något)
låt mig i detta samman­hang göra en liten musikhistorisk exkurs
spec. om fri­stående special­undersökning i vetenskaplig skrift
i en exkurs tillämpar hon sin metod på ett en­skilt författarskap
belagt sedan 1833; av lat. excur´sus 'ut­flykt'; jfr ur­sprung till konkurs, kurs