publicerad: 2021  
exterritoriell ex­territoriellt ex­territoriella
ex|­terr·it·ori·ell
adjektiv
exterritoriell´
som inget land har territorial­rätt över om vatten
äv. som åt­njuter exterritorial­rätt
belagt sedan 1964