publicerad: 2021  
extinktion extinktionen extinktioner
ex·tinkt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
försvagning av strålning genom absorption eller spridning in­om astronomi m.m.
belagt sedan 1964; av lat. exstinc´tio 'ut­slocknande'