publicerad: 2021  
externat externatet, plural externat, bestämd plural externaten
ex·tern·at·et
substantiv
externa´t
skola där eleverna en­bart under­visas, medan de bor utan­för den
belagt sedan 1872; bildn. till internat