publicerad: 2021  
exterritorialrätt exterritorial­rätten
ex·terr·it·ori·al|­rätt·en
substantiv
exterritoria`lrätt
sär­skilt juridik rätt att vid placering in­om en främmande stats om­råde vara undan­tagen från denna stats över­höghet
diplomatiska beskickningar åt­njuter exterritorial­rätt
belagt sedan 1881