publicerad: 2021  
fackterm fack­termen fack­termer
fack|­term·en
substantiv
fack`term
ord som har väl av­gränsad specialbetydelse in­om något verksamhets­område och som antingen inte finns i allmän­språket el. har en betydelse som är skild från allmän­språkets
"kalori" är egentligen en fysikalisk fack­term
belagt sedan 1919