publicerad: 2021  
falkonett falkonetten falkonetter
falk·on·ett·en
substantiv
falkonett´
historiskt typ av lättare kanon
belagt sedan 1525; av ita. falconetto med samma betydelse, till falcone 'fältkanon', eg. 'falk'