publicerad: 2021  
finansiell finansiellt finansiella
fin·ansi·ell
adjektiv
finansiell´ [-aŋs-] el. [-ans-]
som har att göra med finanser
finansiell råd­givning; en finansiell kris
belagt sedan ca 1750; av franska financiel med samma betydelse; till finanser