publicerad: 2021  
finanser plural
fin·ans·er
substantiv
[-aŋ´s-] el. [-an´s-]
förhållande mellan in­komster och ut­gifter samt mellan till­gångar och skulder om statens, en­skilda personers etc. totala ekonomiska situation
finansmarknad; statsfinanser
sunda finanser; goda finanser; dåliga finanser; ordna upp sina finanser
belagt sedan 1680; av franska finance 'kontanter; in­komster', till finir 'av­sluta; betala'; till lat. fi´nis 'slut'; jfr ur­sprung till fin