publicerad: 2021  
finansdebatt finans­debatten finans­debatter
fin·ans|­de·batt·en
substantiv
[-aŋ`s-] el. [-an`s-]
riksdagsdebatt om de grund­läggande ekonomisk-politiska frågorna en gång om året, med an­ledning av budget­propositionen
en finansdebatt (med någon) en finansdebatt (mellan några)
belagt sedan 1978