publicerad: 2021  
finansdepartement finans­departementet, plural finans­departement, bestämd plural finans­departementen
fin·ans|­de·parte·ment·et
substantiv
[-aŋ`s-] el. [-an`s-]
vanligen bestämd form sing. och med versal departement med an­svar för den statliga finanspolitiken
belagt sedan 1840 i sin nuv. bet.