publicerad: 2021  
flyglarm flyg­larmet, plural flyg­larm, bestämd plural flyg­larmen
flyg|­larm·et
substantiv
fly`glarm
varningssignal vid flyganfall vanligen från sirener
flyg­larmet gick och alla skyndade till skydds­rummen
belagt sedan 1938