publicerad: 2021  
forntid forn­tiden forn­tider
forn|­tid·en
substantiv
fo`rntid
för­historisk tid särsk. om tid som inte är belagd i skriftliga källor men dock karakteriseras av viss kulturell och materiell ut­veckling
(i/under) forntiden
(i) forntiden
(under) forntiden
i den grå forn­tiden; i en av­lägsen forn­tid; forn­tidens stora flod­kulturer
äv. om den tid som före­går medel­tiden, i den all­männa historien fram till ca 500 e.Kr.
forn­tidens stor­makter med Rom i spetsen
belagt sedan 1770