publicerad: 2021  
fornyrdislag fornyrdis­laget
forn·yrdis|­lag·et
substantiv
fo`rnyrdislag
ett forn­nordiskt vers­mått vars strofer består av åtta korta rader, parvis förenade genom allitteration
belagt sedan 1819; av isl. fornyrðislag, till forn, yrði, till ord, och lag i en äldre bet. 'versart'