publicerad: 2021  
fraktionera fraktionerade fraktionerat
verb
[-∫one´ra]
1 dela upp i olika (stridande) grupper
fraktionera något
försöken att fraktionera partiet; det fraktionerade Afghanistan
belagt åtm. sedan 2002
2 stegvis sär­skilja bestånds­delarna i (kemisk) blandning
fraktionera något
fraktionerad destillation
belagt sedan 1874; till fraktion
fraktionerafraktionerande, fraktionering