publicerad: 2021  
frigående ingen böjning
fri|­gå·ende
adjektiv
fri`gående
som får gå om­kring (relativt) fritt om hus­djur, särsk. höns
många är beredda att betala lite mer för ägg från fri­gående hönor
belagt sedan 1949 (om djur); sedan 1950 i allmännare bet.