publicerad: 2021  
frigörelse fri­görelsen
fri|­gör·els·en
substantiv
fri`görelse
upp­hävande av på­tvingad sam­hörighet vanligen av ett till­stånd av under­kastelse; individuellt el. kollektivt
frigörelse av någon/något (från någon/något)
frigörelse av någon (från någon)
frigörelse av någon (från något)
frigörelse av något (från någon)
frigörelse av något (från något)
den koloniala fri­görelsen; kvinnans fri­görelse; tankens fri­görelse från in­vanda mönster
spec. i fråga om personliga relationer
sexuell fri­görelse; hennes fri­görelse från en strikt uppväxtmiljö
belagt sedan 1538