publicerad: 2021  
frigöra frigjorde frigjort, presens frigör
verb
fri`göra
ge full­ständig rörelse­frihet
någon/något frigör någon/något (från någon/något)
någon frigör någon (från någon)
någon frigör någon (från något)
någon frigör något (från någon)
någon frigör något (från något)
något frigör någon (från någon)
något frigör någon (från något)
något frigör något (från någon)
något frigör något (från något)
tryck på knappen som fri­gör rygg­stödet; fri­göra elevernas kreativitet
äv. (ofta refl.) göra oberoende eller obunden av någon
fri­göra sig från sina föräldrar
äv. mer abstrakt
han kunde inte fri­göra sig från tanken att hon såg ner på honom
äv. fysik, ekonomi m.m. ut­veckla, göra till­gänglig
när atom­kärnan sprängs fri­görs stora mängder energi; hon lyckades fri­göra en summa pengar för sär­skilda behov
belagt sedan 1624
frigörafrigörande, frigörelse