publicerad: 2021  
fullgörelsetalan bestämd form fullgörelse­talan, utrum
full·gör·else|­tal·an
substantiv
full`görelsetalan
talan vid dom­stol som syftar till att den svarande ska åläggas att full­göra något
fullgörelsetalan (mot någon)
belagt sedan 1918