publicerad: 2021  
förargelseväckande ingen böjning
för·arg·else|­väck·ande
adjektiv
[-ar`j-]
sär­skilt juridik vanligen i vissa ut­tryck som vållar (all­män) förargelse
han åtalades för förargelse­väckande beteende
belagt sedan 1852