publicerad: 2021  
förarlös förar­löst förar­lösa
för·ar|­lös
adjektiv
`rarlös
som saknar förare men trots detta förflyttar sig; särsk. om for­don
en förar­lös bil; förar­lösa flyg­plan; förar­lösa traktorer som plöjer och bereder marken sam­tidigt som de sår
belagt sedan 1935